Wil je weten hoe het gesteld is met de digitale collectie binnen jouw instelling? En hoe bruikbaar, houdbaar en zichtbaar je collectie is? De Zelfscan Digitaal Erfgoed geeft antwoord op die vragen.

Hoe kun je je digitale erfgoed nog beter duurzaam behouden voor de toekomst? Of zorgen dat je digitale collecties optimaal toegankelijk zijn en verbonden met andere erfgoedinformatie? En hoe zichtbaar is je digitale collectie voor (potentiële) gebruikers en hoe bedien je hen?

Om daarachter te komen, heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed de Zelfscan Digitaal Erfgoed ontwikkeld. Met dit online instrument kunnen instellingen een zelfevaluatie uitvoeren om een beeld te krijgen over de mate van hun digitale volwassenheid. Plus: de stappen die ze kunnen zetten bij het vergroten daarvan en hoe aan te sluiten bij de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Op 15 september van 10.00 – 12.00 organiseren we een online workshop met de Zelfscan Digitaal Erfgoed. Aan deze workshop kunnen 20 mensen deelnemen. Deelname is kosteloos en zal plaatsvinden via Zoom.

Meld je aan en lees meer op de website van het Netwerk Digitaal Erfgoed.