Thema’s


  • Kennis in de context van audiovisueel erfgoed is inhoudelijk te ordenen in thema’s. Per thema vind je een uitgebreide toelichting op de onderwerpen. Ook kun je zien welke AVA_Net Experts expertise hebben met betrekking tot het thema, en wat de belangrijkste (basis)literatuur is.

Over AVA_Net


  • AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. Dat doen we via kennisevenementen maar ook online via deze website, de AVA_Net LinkedIn-groep en het kennisplatform KIA. Twee keer per jaar publiceren we het AVA_Net online magazine. Wil je het magazine ontvangen? Meld je hieronder aan!

    Meer over AVA_Net