AVA_Net

Stimuleert kennisuitwisseling

Bevordert deskundigheid

Versterkt de positie van AV-erfgoed

Thema’s


  • Kennis in de context van audiovisueel erfgoed is inhoudelijk te ordenen in thema’s. Per thema vindt u een uitgebreide toelichting op de onderwerpen. Ook kunt u zien welke AVA_Net Experts expertise hebben met betrekking tot het thema, en wat de belangrijkste (basis)literatuur is.

Netwerk Digitaal Erfgoed


Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen deze infrastructuur vervullen vijf instellingen voor de rest van de instellingen in het land een knooppuntfunctie: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Vanuit die rol is Beeld en Geluid penvoerder en financier van AVA_Net, om zo een actieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van audiovisuele content.