Thema’s


  • Kennis in de context van audiovisueel erfgoed is inhoudelijk te ordenen in thema’s. Per thema vindt u een uitgebreide toelichting op de onderwerpen. Ook kunt u zien welke AVA_Net Experts expertise hebben met betrekking tot het thema, en wat de belangrijkste (basis)literatuur is.

Over AVA_Net


  • AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. Dat doen we door regelmatig symposia en trainingen te organiseren waarbij we kennis opdoen en kennis delen over AV-erfgoed. Ook zijn we online actief via deze website, de AVA_Net LinkedIn groep en het kennisplatform Kia. Twee keer per jaar publiceren we het AVA_Net Magazine, hét online magazine dat je op de hoogte houdt van alle ins en outs binnen de AV erfgoedsector. Meld je hieronder aan voor het magazine!