Van zaterdag 25 mei tot en met dinsdag 28 mei 2019 organiseert Eye Filmmuseum voor de vijfde keer op rij de Eye International Conference, een internationale conferentie met filmwetenschappers, archivarissen, curatoren en restauratoren. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met nationale en internationale partners uit zowel de academische wereld als uit het film-erfgoedveld. Dit jaar is extra bijzonder omdat Eye de tiende Women and the Silent Screen Conference zal hosten.

20 jaar: Women and the Silent Screen Conference
Women and the Silent Screen (WSS), een tweejaarlijkse internationale conferentie, is een knooppunt voor de uitwisseling van onderzoek gericht op alle vormen van vrouwenbetrokkenheid tijdens de vroegste decennia van de filmgeschiedenis. De conferentie vond in 1999 voor het eerst plaats in Utrecht en keert nu weer terug naar Nederland ter gelegenheid van zijn twintigjarige bestaan. Het thema van dit jaar is SISTERS. Dit kan vanuit verschillende theoretische en historische invalshoeken benaderd worden en suggereert een breed scala aan onderwerpen.

Call for papers
Met de Call for Papers verwelkomt Eye allerlei soorten presentaties. Voor meer informatie over het thema SISTERS en de Call for Papers kijk je op de website van Eye.