AVA_Net verwelkomt drie nieuwe leden in de Domeinraad: Fifine Kist sluit vanuit KVAN aan, Pepijn Lemmens vanuit DEN en Jan Müller neemt namens de RPO zitting. Ze stellen zichzelf kort voor.

“Ik ben Fifine Kist. Een voornaam uit een Franse film: ‘L’eau à la bouche’ uit 1960, die mijn ouders zagen in de bioscoop. Daar is het al meteen begonnen met mijn belangstelling voor beeld denk ik.
Aan de Reinwardt Academie, een HBO-opleiding in Amsterdam, geef ik les en coördineer ik o.a. de Minor Archieven. Daarnaast werk ik als freelance beeldresearcher voor bijv. documentairemakers. Een project waar ik afgelopen jaar bij betrokken was, is de 6-delige serie ‘Cannabis’ over de geschiedenis van de wietteelt in Nederland. Hiervoor maak ik veel gebruik van beeldarchieven in binnen- en buitenland.
Verder zit ik in het bestuur van KVAN, de beroepsorganisatie voor archiefprofessionals. Bij AVA-Net wil ik me graag inzetten voor onderwijs, digitalisering, en meerstemmigheid.”

“Ik ben Pepijn Lemmens, adviseur bij DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. In die rol adviseer ik culturele instellingen op het gebied van digitalisering en digitale transformatie. Onderwerpen in mijn ‘portefeuille’ zijn onder meer auteursrecht, het DEN Focusmodel, digitaal verdienvermogen en AI.
Audiovisuele media nemen een steeds belangrijkere rol in binnen cultuurinstellingen, zowel bij cultuur producerende als erfgoedinstellingen. Als adviseur is het daarom belangrijk hiervan goed op de hoogte te zijn. Nieuwe audiovisuele technieken als AR, VR en livestreaming vormen het erfgoed van de toekomst. Daar moeten we nu bij op voorsorteren.”

“Mijn naam is Jan Müller, directeur-bestuurder bij de Regionale Publieke Omroep (RPO). Samen met de 13 regionale omroepen geeft de RPO vorm aan samenwerking, coördinatie, communicatie, strategie en financieel beleid. Als voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (2009-2017) en later CEO bij the National Film and Sound Archive of Australia (2017-2020), maar ook vanuit mijn eerdere voorzittersrollen bij o.m. NDE, PrestoCentre, FIAT/IFTA, Europeana en NCDD, vind ik het ontzettend leuk om na mijn terugkeer uit Australië (afgelopen voorjaar) weer verbonden te zijn met de archief- en erfgoedwereld via de domeinraad van AVA_Net. Bij Beeld en Geluid heb ik ervaren wat de kracht van een relevant, toegankelijk, bruikbaar AV-archief is; met de RPO hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat we ook regionaal AV-erfgoed duurzaam kunnen archiveren en beschikbaar stellen conform moderne standaarden. Bij AVA_Net zie ik mezelf in een rol als verbinder met het omroep-/mediaveld en als pleitbezorger van het verbinden van cultuur met creativiteit en technologie.”

Deel dit nieuwsbericht