Dat is een van de opvallendste conclusies van het Enumerate-onderzoek naar trends in digitaal erfgoed in Europa, uitgevoerd door DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur. Bijna 1000 Europese instellingen deden in de zomer van 2017 mee aan Core Survey 4. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek is nu gepubliceerd. De Survey biedt inzicht in actuele trends in digitalisering in Europa. Daarnaast verscheen er ook een onderzoeksrapport dat in zijn geheel over de Nederlandse resultaten van het onderzoek gaat.

De opvallendste conclusies uit het Europese onderzoek

Uit het Europese rapport blijkt onder andere dat 82% van de respondenten een digitale collectie heeft. Dit percentage is al een aantal jaren ongeveer gelijk in Europa. Het aantal instituten met een digitaliseringsplan is met 1% toegenomen, dat is nu 42% en in 2015 was dat 41%. Instituten geven aan dat 51% van hun beschrijvende metadata online beschikbaar is voor algemeen gebruik. Bibliotheken zijn hier het meest actief (76%), musea het minst (33%). Organisaties uit 28 verschillende Europese landen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

In Nederland vaker een informatiebeleidsplan

Het rapport ENUMERATE / De Digitale Feiten 2016-2017 laat de resultaten van het onderzoek voor Nederland zien. Een van de opvallendste veranderingen in Nederland is dat er andere kanalen gebruikt worden om digitaal erfgoed te publiceren: niet meer alleen via de eigen website, maar ook bijvoorbeeld via Wikipedia. Nederland scoort ten opzichte van de rest van Europa goed als het gaat om het opstellen van informatiebeleidsplannen. Dit gebeurt in Nederland veel vaker dan in andere Europese landen. Op het gebied van digitale duurzaamheid (het langdurig beheren van informatie zodat het ook nog te openen is als de software is verouderd) valt er in Nederland nog wel wat te winnen; daarin loopt Nederland iets achterop.

Over ENUMERATE

Sinds 2011 doet DEN regelmatig onderzoek naar de stand van digitalisering in Europa. Sinds 2014 doet zij dit samen met Europeana. ENUMERATE is gericht op het verzamelen en analyseren van statistische gegevens over (digitaal) cultureel erfgoed en wordt om de twee jaar uitgevoerd. Nieuw in deze editie was de vraag naar de auteursrechtelijke status van de metadata en de digitale collecties.

Deel dit nieuwsbericht