Symposium 2018

Het AVA_Net symposium staat weer voor de deur!

  • Beeld & Geluid, Hilversum
  • 21 juni 2018

Symposium 2021
Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0
Home » Symposium » Symposium 2018

Op donderdag 21 juni vond het AVA_Net Symposium 2018 plaats bij Beeld en Geluid. Het symposium was ook dit jaar weer een groot succes en bood een gevarieerd programma rond het thema “Born Digital AV aan de poort”.

Tijdens de derde editie van het symposium gingen we dieper in op de manier waarop born digital audiovisueel materiaal het archief binnenkomt. We behandelden vragen als: hoe krijgen we grip op de exponentiële groei van born digital aanbod? Welke afspraken maken we met archiefvormers om het selectieproces te vergemakkelijken? Moeten we selectiecriteria nauwer definiëren of is er nu juist born digital AV wat aan onze aandacht ontsnapt? Dit en meer kwam onder aanvoering van dagvoorzitter Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed) aan bod.

Heb je het symposium gemist of wil je nagenieten?
De dag is vastgelegd in een verslag en op foto. Ook zijn enkele onderdelen op video geregistreerd. Presentaties van de sessies en talks zijn te downloaden bij het betreffende onderdeel in het programma.