Symposium 2017


Het AVA_NET symposium staat weer voor de deur!

  • Beeld & Geluid, Hilversum
  • 19 mei 2017
Symposium 2021
Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0
Home » Symposium » Symposium 2017

Ochtendprogramma | 10:00-11:30

Welkomstwoord – Vincent Robijn (dagvoorzitter), Tom De Smet (Beeld en Geluid),  Harry Romijn (voorzitter AVA_Net)
10:00-10:15 | Theaterzaal 1

Ontmoet het netwerk – Vincent Robijn
10:15-10:30 | Theaterzaal 1

Keynote: Mensenrechten video en de audiovisuele samenleving
Yvonne Ng
(WITNESS)
10:30-11:30 | Theaterzaal 1
Mensenrechtenorganisatie WITNESS zet zich in om activisten te helpen bij het maken en gebruiken van videobeelden als bewijsmateriaal van misstanden tegen de menselijkheid. Met alleen opnemen ben je er echter nog niet. Hoe zorgen de activisten ervoor dat hun materiaal niet door kwaadwillenden wordt vernietigd? WITNESS biedt training en ondersteuning bij het bewaren en archiveren van deze video’s. Deze keynote belicht de nieuwe uitdagingen die de audiovisuele samenleving met zich mee brengt in het beschermen van mensenrechten, en de rol die culturele erfgoedinstellingen daar bij zouden kunnen spelen. Voertaal: Engels.
presentatie

Audiovisuele experience
11:00-11:30 | Theaterzaal 1

Pauze en randprogramma | 11:30-12:00

Er is een randprogramma met de AVA_Net Experts, een Tech Helpdesk, diverse installaties en rondleidingen. Zie hier voor meer informatie over het randprogramma.

Lightning talks | 12:00-12:45

Lunchpauze en randprogramma | 12:45-13:45

Er is een randprogramma met de AVA_Net Experts, een Tech Helpdesk, diverse installaties en rondleidingen. Zie hier voor meer informatie.

Parallelsessies deel 1 | 13:45-14:45

Pauze en randprogramma | 14:45-15:15

Er is een randprogramma met de AVA_Net Experts, een Tech Helpdesk, diverse installaties en rondleidingen. Zie  hier voor meer informatie.

Parallelsessies deel 2 | 15:15-16:15

Namiddagprogramma | 16:15-17:30

Keynote: Privacy vs archiveren: hoe wenselijk en rechtmatig is openbaarmaking?
Bart van der Sloot (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society)
16:15-16:35 | Theaterzaal 1
Steeds meer informatie wordt in beeld, geluid of tekst geregistreerd en opgeslagen. De trend is om deze informatie vervolgens openbaar te maken en voor hergebruik beschikbaar te stellen. Dit vergroot transparantie en maakt nieuwe toepassingen mogelijk, maar heeft ook een keerzijde: een inperking op de privacy van burgers en van het recht op gegevensbescherming. Er is veel nieuwe wetgeving op dit vlak, zoals de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieruit ontstaat een complex beeld van wat wel en niet mag. Het is in ieder geval duidelijk dat boetes enorm kunnen oplopen. Deze keynote behandelt het spanningsveld tussen openheid en geslotenheid, de juridische voetangels en klemmen. Is het maatschappelijk wenselijk om steeds meer informatie te registreren, te openbaren en ter beschikking te stellen?
presentatie

Afsluiting – Vincent Robijn
16:35-16:45 | Theaterzaal 1

Borrel
16:45-17:30