Binnen het domein van audiovisuele (AV) archivering heeft AVA_Net een gespecialiseerd netwerk van regionale en inhoudelijke experts opgezet: de AVA_Net Experts. Verspreid over Nederland fungeren deze experts als aanspreekpunt en lokale/regionale kennishub. De experts werken actief aan het delen en uitwisselen van kennis, en identificeren (kennis)behoeftes in het domein.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is als landelijk NDE-knooppunt Media en AV-erfgoed penvoerder van AVA_Net en biedt de Experts ondersteuning. Twee keer per jaar komen de AVA_Net Experts bij elkaar voor training, kennisuitwisseling en het versterken van het netwerk.

Hieronder vind je de experts, met een filter voor expertisegebieden en locatie.
Heb je vragen over AV-archiveringsonderwerpen, klik op een profiel en kom in contact met één van de experts om te kijken hoe hij of zij jou verder kan helpen!