Delen van kennis en deskundigheid is de hoeksteen van AVA_Net. Een van de instrumenten daarvoor is de kennisbank, waarin diverse vormen van vastgelegde kennis, uiteenlopend van artikelen, handreikingen, richtlijnen, modellen, white papers en technische rapporten te vinden zijn.

Naar de Kennisbank

 

Via de kennisbank wordt kennis beschikbaar gesteld over alle aspecten van audiovisuele (AV) archivering. De kennis en informatie is gericht op beheerders, archivarissen, beleidsmedewerkers en technische staf van audiovisuele collectiebeherende instellingen zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele instanties. Ze dient ook als kennisbron voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken.

Mist u belangrijke bronnen, heeft u zelf een waardevolle aanvulling voor de kennisbank, of heeft u een suggestie met betrekking tot de inhoud van de kennisbank, geef dit dan door via info@avanet.nl.

Laatste toevoegingen aan de Kennisbank

24/10/18 The Game-shaped Archive: A Playful, Flexible Approach to the Preservation of Computer Games Openen
26/09/18 Collecting and Conserving Net Art - Moving Beyond Conventional Methods Openen
26/09/18 Stroomschema voor online publicatie AV-materiaal Openen
26/09/18 Flowchart for Open Online Publication of AV Material Openen
24/08/18 Future Proof - End Reporting Openen
14/08/18 EYE Collectiebeleidsplan 2018-2021 Openen
11/07/18 IASA-TC 06 Guidelines for the Preservation of Video Recordings Openen
11/07/18 The National Moving Image Survey Report (Ireland) Openen