Delen van kennis en deskundigheid is de hoeksteen van AVA_Net. Een van de instrumenten daarvoor is de kennisbank, waarin diverse vormen van vastgelegde kennis, uiteenlopend van artikelen, handreikingen, richtlijnen, modellen, white papers en technische rapporten te vinden zijn.

Naar de Kennisbank

 

Via de kennisbank wordt kennis beschikbaar gesteld over alle aspecten van audiovisuele (AV) archivering. De kennis en informatie is gericht op beheerders, archivarissen, beleidsmedewerkers en technische staf van audiovisuele collectiebeherende instellingen zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele instanties. Ze dient ook als kennisbron voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken.

Mist u belangrijke bronnen, heeft u zelf een waardevolle aanvulling voor de kennisbank, of heeft u een suggestie met betrekking tot de inhoud van de kennisbank, geef dit dan door via info@avanet.nl.

Laatste toevoegingen aan de Kennisbank

Report on Video and Audio Tape Deterioration Mechanisms Openen
Data Formats Openen
PRONOM Openen
Let’s Solve the File Format Problem! Openen
DPN Digital Preservation Curriculum Openen
Preservation Guide – Audiovisual Culture Openen
Preservation Guide – The Preservation Factory Approach Openen
Preservation Guide – The Future of Audiovisual Materials Openen