Delen van kennis en deskundigheid is de hoeksteen van AVA_Net. Een van de instrumenten daarvoor is de kennisbank, waarin diverse vormen van vastgelegde kennis, uiteenlopend van artikelen, handreikingen, richtlijnen, modellen, white papers en technische rapporten te vinden zijn.

Naar de Kennisbank

 

Via de kennisbank wordt kennis beschikbaar gesteld over alle aspecten van audiovisuele (AV) archivering. De kennis en informatie is gericht op beheerders, archivarissen, beleidsmedewerkers en technische staf van audiovisuele collectiebeherende instellingen zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele instanties. Ze dient ook als kennisbron voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken.

Mist u belangrijke bronnen, heeft u zelf een waardevolle aanvulling voor de kennisbank, of heeft u een suggestie met betrekking tot de inhoud van de kennisbank, geef dit dan door via info@avanet.nl.

Laatste toevoegingen aan de Kennisbank

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland Openen
TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 Openen
Kennisbehoeften omtrent het beheer en behoud van audiovisuele materialen Openen
Preservation Planning, Beacons for a TDR. Three Cases on Archiving Emerging Media Openen
Rights Statements Openen
What Digital Resolution is Needed to Scan Motion Picture Film: 4K, or Higher? Openen
Digest: Film scanning considerations Openen
White Paper: Film scanning considerations Openen