Als allround medewerker voor het Fries Film Archief houd ik me met alle facetten van het ons filmarchief bezig, van acquisitie tot uitsluiting en alles ertussenin. Zo ben ik veel bezig geweest met fysiek filmmateriaal, voornamelijk het bekijken en deels restaureren van film en smallfilm (formaten 16, 35, 8 en S8). Maar verzorg ik ook intakegesprekken met particulieren en organisaties die filmmateriaal binnenbrengen en organiseer ik de inventarisering van dergelijke collecties.

Voor het Deltaplan digitalisering ben ik de projectleider van het Waddenproject. Daardoor heb ik veel te maken gehad met acquisitie en collectievorming. Dit heeft als resultaat gehad dat wij met de meeste erfgoedpartijen op de eilanden nu een samenwerkingsverband hebben en (binnenkort) een mooie digitale collectie over ons Waddengebied beschikbaar kunnen stellen. Verder houd ik me ook bezig met het online ontsluiten van reeds gedigitaliseerde films, evenals de invoer van verschillende collectie binnen ons archiefsysteem (Maisflexis – De ree).

Naast mijn werkzaamheden bij het Fries Film Archief ben ik als freelancer actief bij een aantal filmfestivals in het noorden van Nederland. Voor deze filmfestivals, en vanuit mijn functie bij het Fries Film Archief, heb ik ook reeds een aantal archiefprogramma’s geprogrammeerd en productioneel georganiseerd.


Expertisegebieden
Collectie, Gebruikers, Metadata, Presentatie, Preservering, Restauratie, Toegang