Vanaf 2005 werkzaam bij de filmafdeling van het Drents Archief.

Taken:

Het acquireren, beheren en toegankelijk maken van beeld- en geluidsmateriaal

– Maakt filmcompilaties voor intern en extern gebruik; (filmvoorstellingen/exposities).

– Maakt nieuwe opnamen met camera, voor produceren documentaires of voor oral history

projecten;

– Onderneemt acties voor het verwerven van nieuw materiaal, zoals acquireren en organiseren van

evenementen;

– Digitaliseren van video materiaal; (VHS/U-Matic/Betacam/Hi8)

– Maakt het materiaal toegankelijk door het maken van beschrijvingen;

– Doet onderzoek naar herkomst en inhoud van het materiaal;

– Coördineert de werkzaamheden van 6 vrijwilligers en tijdelijke projectmedewerkers bij het

digitaliseren, monteren en beschrijven van het materiaal;

– Beheert de digitale bestanden, de databases en het Youtube kanaal;

Dienstverlening

– Regelt het ter beschikkingstellen van filmcompilaties voor verschillende publieksgroepen of

individuen op diverse locaties, inclusief het maken van offertes;

– Verstrekt informatie over de collectie beeld- en geluidsmateriaal.


Expertisegebieden
Digitalisering, Preservering, Metadata, Toegang, Collectie