Bij de Groninger Archieven/ GAVA (Gronings AudioVisueel Archief) ben ik werkzaam als algemeen medewerker, waarbij ik zowel betrokken ben bij digitalisering van video/film, ontsluiting van de collectie als de administratie behorend bij de verwerking van aanwinsten of licentiëring van AV-materiaal. Dat geldt ook voor mijn werk als coördinator Poparchief Groningen. Invoer in databasesysteem MAIS-Flexis (zowel Beschrijving als Logistiek Beheer) behoort tot de dagelijkse werkzaamheden (hoewel ik graag nog meer over de beheerskant zou willen leren).


Expertisegebieden
Digitalisering, Metadata, Toegang, Collectie