Het einde van het jaar nadert, tijd voor een terugblik. Wat waren dit jaar de meest bezochte publicaties in de Kennisbank? De top 5:

1. De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020

Dit tweejaarlijks rapport geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Waaruit bestaan de audiovisuele collecties in Nederland? Hoe worden ze beheerd? Welk deel ervan is gedigitaliseerd of born digital? En in hoeverre is het beschikbaar? Dit en meer komt aan bod in de Trendmonitor.

 

2. The Bloodless Revolution: A Guide to Smoother Digital Workflows in Television

Vreemde eend in deze top 5 is deze publicatie uit 2013 over digitale workflows bij de televisie. Het gaat in op de omslag van tape naar files als basis voor producties en hoe de televisieworkflow daar beter op kan worden ingericht. Een kijkje in de analytics leert dat de publicatie gebruikt wordt in een opleiding van de Grand Canyon University.

 

3. FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage

Dit manifest geeft handreikingen voor het duurzaam bewaren van born digital materiaal. Voortgekomen uit het DDS project, geeft het actiepunten voor de makers, erfgoedprofessionals en beleidsmakers om dit te garanderen.

 

4. Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures. 2019 Edition

Het digitale preserveringsbeleid van Beeld en Geluid werd in 2019 geüpdatet naar deze versie. Welke keuzes en principes vormen de basis van dit beleid? Welke standaarden en procedures worden er gebruikt? Dit document geeft weer hoe Beeld en Geluid zijn duurzame digitale preservering vormgeeft.

 

5. Uitspeelplatforms: gebruik, behoeften en ontwikkelingen. Diepteonderzoek TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Naast een algemene TrendMonitor, werd er dit jaar ook een diepteonderzoek uitgebracht. Daarin wordt specifiek ingegaan op uitspeelplatforms. Wat zijn uitspeelplatforms? Hoe worden ze gebruikt? En wat zijn de wensen en behoeften van stakeholders rondom uitspeelplatforms?

Deel dit nieuwsbericht