Beeld en Geluid heeft een nieuwe editie van zijn beleidsplan voor digitale preservering uitgebracht. Het gaat om een volledig herziene en geactualiseerde, Engelstalige versie waarin alle principes, keuzes en methodieken worden beschreven die de basis vormen voor de duurzame toegankelijkheid van onze collecties.

Veel secties en hoofdstukken zijn aangepast aan de laatste stand van zaken waar het gaat om preserveringsstrategieën, de implementatie van DAAN, het herziene collectiebeleid, risicomanagement, toegangsvoorwaarden en IT-infrastructuur.

Geldende regels rond digitale preservering

Met dit plan kan verantwoording worden afgelegd aan alle partijen die hun digitale collecties aan Beeld en Geluid toevertrouwen, aan de gebruikers en aan de subsidieverlenende instanties. Ook biedt het de medewerkers van Beeld en Geluid duidelijkheid over de geldende regels en procedures rond digitale preservering en vormt het ‘basisbewijs’ voor certificering van ons Digitaal Archief als TDR (Trustworthy Digital Repository).

Bekijk of download het Digital Preservation-beleid, editie 2019

Deel dit nieuwsbericht