Symposium 2018

Het AVA_Net symposium staat weer voor de deur!

  • Beeld & Geluid, Hilversum
  • 21 juni 2018
Meld je aan!
Symposium 2017Symposium 2016
Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0
Home » Symposium
Tijdens de alweer derde editie van het symposium gaan we dieper in op de manier waarop born digital audiovisueel materiaal het archief binnenkomt, het thema is “Born Digital aan de poort”.

We behandelen vragen als: hoe krijgen we grip op de exponentiële groei van born digital aanbod? Welke afspraken maken we met archiefvormers om het selectieproces te vergemakkelijken? Moeten we selectiecriteria nauwer definiëren of is er nu juist born digital AV wat aan onze aandacht ontsnapt? Dit en meer komt onder aanvoering van dagvoorzitter Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed) aan bod.

Deelname aan het symposium is kosteloos, registratie is noodzakelijk. Meld je hier aan.

Houd het programma in de gaten voor nieuwe updates!

Welkomstwoord – Wilbert Helmus (dagvoorzitter), Eppo van Nispen tot Sevenaer (Directeur Beeld en Geluid), Harry Romijn (voorzitter AVA_Net)

10:00-10:45 | Theaterzaal 1

Keynote: nog niet bevestigd

10:45-11:15 | Theaterzaal 1

Pauze
11.15 – 11.45 I Atrium

Keuzesessies
11.45 – 12.45

Om grip te krijgen op het enorme aanbod aan digital born AV-materiaal is het nodig om al vroegtijdig samen te werken met archiefvormers. Anne van Es en Ivo Noorlander (EYE Filmmuseum), Rachel Somers Miles (LIMA) en Martijn van der Vliet (Beeld en Geluid) delen hun ervaringen over de omgang met filmmakers, mediakunstenaars en YouTubers bij het binnenhalen van hun producties.
Jurjen Enzing (Fries Film Archief) gaat in op de ins en outs van het grootschalige digitaliseringsproject dat leidde tot de ontdekking van unieke beelden van Stan Laurel. Arnoud Goos (Beeld en Geluid) bespreekt de fast forward techniek om film versneld op HD-kwaliteit te digitaliseren.
Verdwaal je ook tussen de vele bestandsformaten van digital born materiaal? René Duursma (Gronings Audiovisueel Archief) wijst ons door middel van een workshop de weg.

Lunchpauze
12.45 – 13.45 I Atrium

Keuzesessies
13.45 – 14.45

Welke trends herkennen we op het gebied van beheer en behoud van digital born AV-materiaal? In een interactief panelgesprek bespreken we de stand van zaken.
Omschrijving volgt nog.
Omschrijving volgt nog.

Koffiepauze
14.45 – 15.15 I Atrium

Plenaire middag
15.15 – 16.45 I Theater 1

Lightning talks zijn korte pitches van 5-10 minuten waarbij je het onderwerp zelf bepaalt. Wil je een mooi project presenteren, een prangende kwestie aankaarten of een mooie collectie delen: the floor is yours! Lightning Talks kunnen worden aangemeld via info@avanet.nl
Spreker is nog niet bevestigd.

Borrel
16.45 – 18.00 I Atrium

Wilbert Helmus
Digitaal Erfgoed Nederland

Wilbert werkt als informatiemanager al heel wat jaren in de erfgoedsector. Ooit begonnen bij het Rijksmuseum Amsterdam, daarna advies- en detacheringsbureau Reekx, de Erfgoedinspectie, het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en uiteindelijk ZZP’er. Nu is Wilbert netwerkmanager bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van LIMA en bestuurslid bij de Stichting Oneindig Noord-Holland. Hij geeft regelmatig gastcolleges en is gastexaminator bij de Reinwardt Academie.

Jurjen Enzing
Fries Film Archief

Jurjen is sinds 2015 werkzaam bij het Fries Film Archief waar hij onder meer werkte aan het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Als projectleider van het Waddenproject werkte hij samen met de meeste erfgoedinstellingen op de Waddeneilanden. Ook vond Jurjen begin 2017 missende scènes terug uit de Stan Laurel solo film Detained, waarmee het Fries Film Archief internationale persaandacht kreeg. Als freelancer is Jurjen tevens betrokken bij het Noordelijk Film Festival, het Internationaal Film Festival Assen en het Oranjewoud Festival.

Arnoud Goos
Beeld en Geluid

Arnoud Goos is Teamcoördinator Digitalisering bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Naast het aansturen van de afdeling Digitalisering is hij ook verantwoordelijk voor webarchivering binnen het instituut en in die rol het aanspreekpunt voor de International Internet Preservation Consortium (IIPC) en de Expertgroep Webarchivering binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), waar hij ook sinds 2016 projectleider is binnen het domein Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Maurits van der Graaf
Pleiade Management & Consultancy

Maurits voert uiteenlopende onderzoek- en adviesopdrachten uit in de informatievoorziening, wetenschap, onderwijs en in de culturele sector. Ten behoeve van Beeld en Geluid deed hij enkele onderzoeken m.b.t. Academia en voerde hij het onderzoek uit voor de TrendMonitor 2016.

Rosa van Santen
Beeld en Geluid

Als Coördinator Kennisfunctie is Rosa verantwoordelijk voor het kennisbeleid en de kennisinfrastructuur van Beeld en Geluid en de coördinatie van interne en externe kennisuitwisseling op het gebied van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Ze houdt zich vanuit die rol bezig met de knooppuntfunctie van Beeld en Geluid binnen NDE, en het op AV/media-erfgoedprofessionals gerichte netwerk AVA_Net.

Harry Romijn
Groninger Archieven

Harry is adjunct-directeur van de RHC Groninger Archieven en conservator van het Gronings Audiovisueel Archief (GAVA). Na het afronden van zijn studie moderne geschiedenis in 1992 werd hij conservator van het GAVA, één van de eerste regionale audiovisuele archieven in Nederland. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandse Raad van Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA) en voorzitter van de AVA_Net Domeinraad.

Martijn van der Vliet
Beeld en Geluid

Martijn is media manager op de afdeling instroom van Beeld en Geluid. Hier werkt Martijn onder andere aan het archiveren van webvideo, websites en games. Bij het archiveren van deze relatief nieuwe media is hij verantwoordelijk voor het gehele proces vanaf het eerste contact met de maker tot aan de instroom van de digitale files in het archief. Daarnaast is hij ook betrokken bij de vernieuwingstraject van het museum van Beeld en Geluid.