Symposium 2018

Het AVA_Net symposium staat weer voor de deur!

  • Beeld & Geluid, Hilversum
  • 21 juni 2018
Meld je aan!
Symposium 2017Symposium 2016
Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0
Home » Symposium
Tijdens de alweer derde editie van het symposium gaan we dieper in op de manier waarop born digital audiovisueel materiaal het archief binnenkomt, het thema is “Born Digital aan de poort”.

We behandelen vragen als: hoe krijgen we grip op de exponentiële groei van born digital aanbod? Welke afspraken maken we met archiefvormers om het selectieproces te vergemakkelijken? Moeten we selectiecriteria nauwer definiëren of is er nu juist born digital AV wat aan onze aandacht ontsnapt? Dit en meer komt onder aanvoering van dagvoorzitter Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed) aan bod.

Deelname aan het symposium is kosteloos, registratie is noodzakelijk.

Houd het programma in de gaten voor nieuwe updates!

Meld je aan!
Welkomstwoord – Wilbert Helmus (dagvoorzitter), Eppo van Nispen tot Sevenaer (Directeur Beeld en Geluid), Harry Romijn (voorzitter AVA_Net)
10:00 – 10:45 uur | Theaterzaal 1

Keynote: Uit naam van de toekomst Titia van der Werf

10:45 – 11:15 uur | Theaterzaal 1
De dringende noodzaak voor selectie en vernietiging is niet langer geldig in de digitale wereld, waar de ruimte voor de bits die we produceren oneindig rekbaar blijkt te zijn. Wat is de rol van de digitale archivaris in deze veranderende wereld? Bram en Titia van der Werf publiceerden een tweetal essays waarin ze bespreken wat overvloed betekent voor een zinvol erfgoed perspectief. Daarin benadrukken ze de rol van informatiegebruik en -gebruikers. In haar presentatie vraagt Titia aandacht voor de gebruiker van de toekomst als redder en hoeder van digitaal erfgoed.

Pauze
11:15 – 11:45 uur | Middenplein

Keuzesessies
11:45 – 12:45 uur

Harry Romijn (Groninger Archieven), Maurits van der Graaf (Pleiade), Maaike Verberk (DEN), Jean-Pierre Sens (Picturae)
moderator: Rosa van Santen (Beeld en Geluid)
Theaterzaal 2

Het AV-archiveringsveld is voortdurend in ontwikkeling. De hoeveelheid born digital content neemt exponentieel toe, zowel binnen de muren van de archieven, als daarbuiten. Welke trends herkennen we op het gebied van beheer en behoud van digitaal AV-materiaal? In dit interactief panelgesprek bespreken we de stand van zaken in ons vakgebied en wordt gereflecteerd op de uitdagingen en kansen waarmee u te maken gaat krijgen. In deze sessie wordt bovendien de gloednieuwe TrendMonitor Audiovisuele Collecties gepresenteerd.

Jurjen Enzing (Fries Film Archief),  Arnoud Goos (Beeld en Geluid)
BENGLAB 1

Jurjen Enzing (Fries Film Archief) vertelt over de ins en outs van het grootschalige Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. In vijf jaar tijd worden duizenden Friese films en video’s gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Het project leidde eveneens tot de ontdekking van unieke beelden van de Stan Laurel film Detained (1924), die voorheen als verloren beschouwd werden.

Arnoud Goos (Beeld en Geluid) deelt zijn bevindingen met de nieuwe techniek Fast Forward Flow van het Deense bedrijf Fast Forward: met een op de Steenbecktafel geplaatste highspeed-camera wordt 16mm film al tijdens het spoelen in HD-kwaliteit gedigitaliseerd.

Na deze sessie is er de mogelijkheid om Fast Forward in actie te zien. Hiervoor kunt u eigen filmmateriaal meenemen om versneld te laten digitaliseren tijdens een demonstratie. Let op: de capaciteit is beperkt.

Voorwaarden ‘FFW in actie’ demonstraties:

  • deelnemers met meegebrachte films hebben voorrang, vol is vol.
  • 16 mm film van max. 20 min
  • geen films met sept-opt geluid
  • de FFW tafel wordt bediend door een operator van Beeld en Geluid

Voor meer informatie over de demonstratie kunt u tijdens het symposium terecht bij de registratiebalie.

René Duursma (Gronings Audiovisueel Archief)
BENGLAB 2

Born digital materiaal kent vele bestandsformaten, zoveel dat het overzicht wel eens ontbreekt.  René Duursma (Gronings Audiovisueel Archief) maakt ons in deze workshop wegwijs in de vele digitale formaten.


Lunchpauze

12:45 – 13:45 uur | Middenplein

Keuzesessies
13:45 – 14:45 uur

Anne van Es en Ivo Noorlander (EYE Filmmuseum), Rachel Somers Miles (LIMA) en Martijn van der Vliet (Beeld en Geluid).
moderator: Frédérique Urlings (Stichting Heineken Foundation)
BENGLAB 1

Om grip te krijgen op het enorme aanbod aan digital born AV-materiaal is het nodig om al vroegtijdig samen te werken met archiefvormers. Anne van Es en Ivo Noorlander (EYE Filmmuseum), Rachel Somers Miles* (LIMA) en Martijn van der Vliet (Beeld en Geluid) delen hun ervaringen over de omgang met filmmakers, mediakunstenaars en YouTubers bij het binnenhalen van hun producties.

* deze presentatie wordt in het Engels gegeven.

Jetse Sprey (Versteeg Wigman Sprey Advocaten)
Theaterzaal 2

Niemand kan om de AVG heen, de invoering hiervan heeft ook gevolgen voor AV-archieven. Hoe moeten we omgaan met persoonsgegevens in de collectie systemen? Jurist-specialist Jetse Sprey maakte een privacy impact assessment van het archief van Beeld en Geluid. Hij vertelt over de principes en impact van de AVG op audiovisuele archieven.

Tim den Uyl (VicarVision), Marijn Huijbregts (Spraaklab), Patrick Aichroth (Fraunhofer Institute) en Christian Olesen (UvA).
moderator: Johan Oomen (Beeld en Geluid)
BENGLAB 2

Artificial Intelligence klinkt futuristisch, maar vandaag de dag zijn er al cutting edge toepassingen die we in het digitale AV-archief kunnen inzetten. Tim den Uyl (VicarVision) vertelt over gezichtsherkenning, Marijn Huijbregts (Spraaklab) geeft de ins en outs over spraakherkenning, Patrick Aichroth* (Fraunhofer Institute) over audio fingerprinting en Christian Olesen* (UvA) analyseert AV-collecties op basis van licht en kleur, vorm en beweging.

* deze presentaties worden in het Engels gegeven.


Koffiepauze

14:45 – 15:15 uur | Middenplein

Lightning Talks
15:15 – 16:00 uur | Theaterzaal 1

Lloyd Davies (Het Utrechts Archief)

Tijdens filmvertoningen op zondagmiddag ontdekte Het Utrechts Archief de populariteit van hun films. Dit gaf de inspiratie om een filmexpo te maken over Utrecht in verschillende thema’s. Lloyd vertelt over de totstandkoming van deze tentoonstelling, die nog de hele zomer te bezoeken is.

Marjolein Steeman (Beeld en Geluid)

De Preserverings Metadata Dictionary is een belangrijk instrument voor duurzame preservering. Het beschrijft de technische kenmerken van een formaat, waardoor deze kenmerken door tijd en technologie heen duurzaam behouden kunnen blijven. Iedere nieuwe instroom wordt door Beeld en Geluid aan de dictionary getoetst: is de levering van files en bijbehorende preserveringsmetadata volledig? Er is daarvoor gewerkt aan een verbeterde Dictionary: de PMD2.0, die we hierbij presenteren. De Dictionary is voor iedereen beschikbaar op ons publicatie platform.

Pablo Núñez Palma en Bram Loogman (EYE Filmmuseum)

Jan Bot is de eerste robot-filmmaker van EYE. Jan Bot maakt korte online video’s van materiaal uit de collectie en gebruikt algoritmen om afbeeldingen te herkennen. Geïnspireerd door het dagelijkse nieuws maakt Jan Bot films met de Bits & Pieces-collectie van EYE Filmmuseum.

Jean-Pierre Sens (Picturae)

Jean-Pierre Sens presenteert zijn gedachten over het vernietigen van magnetische dragers nadat deze zijn gedigitaliseerd.

 

Keynote: Melanie Peters

16:00 – 16:45 uur | Theaterzaal 1
Digitale vernieuwingen veranderen ons leven en de maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Dat biedt kansen, maar er zijn ook risico’s. Welke rol hebben archieven in deze nieuwe maatschappij? Het Rathenau Instituut onderzoekt hoe Nederland vorm kan geven aan een verantwoorde digitale samenleving. Melanie Peters bespreekt de uitdagingen die voor ons liggen om de kansen van digitalisering optimaal te benutten, en tegelijkertijd publieke waarden veilig te stellen.

Borrel
16:45 – 18:00 uur | Middenplein

Titia van der Werf
OCLC & Keynotespreker
Titia is al dertig jaar werkzaam in de bibliotheek-, archief- en documentatiesector: eerst als software ontwikkelaar bij PICA, daarna achtereenvolgens als beleidsmedewerker bij de RABIN, projectmanager bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de Koninklijke Bibliotheek, hoofd collecties en ICT bij het Afrika-Studiecentrum, adjunct-directeur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en tenslotte, sinds 2012, als programma manager voor Research bij OCLC. Ze heeft geschiedenis gestudeerd en informatica.

Melanie Peters
Rathenau Instituut & Keynotespreker
Dr. ir. Melanie Peters is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Ze is levensmiddelentechnoloog en toxicoloog (Wageningen Universiteit) en gepromoveerd aan Imperial College, London. Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.

Wilbert Helmus
Netwerk Digitaal Erfgoed & Dagvoorzitter
Wilbert werkt bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hij is opgeleid als informatiemanager en al heel wat jaren actief in de erfgoedsector. Ooit begonnen bij het Rijksmuseum Amsterdam, daarna aan de slag gegaan bij advies- en detacheringsbureau Reekx, de Erfgoedinspectie, het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof. Hij geeft regelmatig gastcolleges en is gastexaminator bij de Reinwardt Academie.


Patrick Aichroth
Fraunhofer Institute


Lloyd Davies
Het Utrechts Archief
Zijn eerste ervaring met bewegend beeld deed Lloyd op met een tweedehands filmcamera, waarna hij meer filmervaring opdeed in dienst van de British Royal Airforce. Daarna is Lloyd naar Nederland verhuisd en deed hier ervaring op met de vermaarde Steenbeck filmtafels en het restaureren van films. Lloyd werkte bij het Nederlands Audiovisueel Archief, Greenpeace International en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Tegenwoordig werkt hij als Filmspecialist bij Het Utrechts Archief

René Duursma
Groninger Archieven
René Duursma is meer dan 12 jaar collectiebeheerder AV, met als specialisaties Nieuwe Media en databeheer bij de Groninger Archieven. In die hoedanigheid is hij inhoudelijk en uitvoerend betrokken geweest bij digitaliseringsprojecten en presentatie projecten (museaal, websites, apps), en is hij altijd bezig met het verbeteren van de workflow in het archief, zowel digitaal als analoog. Naast het werk als collectiebeheerder is hij ook filmmaker, muzikant en video-editor en daardoor weet hij ook wat er speelt bij de makers van nu: hoe ze digitaal werken en wat hun keuzes zijn voor opslag en archivering.

Jurjen Enzing
Fries Film Archief
Jurjen is sinds 2015 werkzaam bij het Fries Film Archief waar hij onder meer werkte aan het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Als projectleider van het Waddenproject werkte hij samen met de meeste erfgoedinstellingen op de Waddeneilanden. Ook vond Jurjen begin 2017 missende scènes terug uit de Stan Laurel solo film Detained, waarmee het Fries Film Archief internationale persaandacht kreeg. Als freelancer is Jurjen tevens betrokken bij het Noordelijk Film Festival, het Internationaal Film Festival Assen en het Oranjewoud Festival.

Anne van Es
EYE Filmmuseum
Anne van Es is als Dutch Film Liaison het aanspreekpunt vanuit Eye Filmmuseum voor filmmakers en producenten in Nederland. Hiernaast is zij Hoofd Productie en interim Hoofd Operations.

Arnoud Goos
Beeld en Geluid
Arnoud Goos is Teamcoördinator Digitalisering bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Naast het aansturen van de afdeling Digitalisering is hij ook verantwoordelijk voor webarchivering binnen het instituut en in die rol het aanspreekpunt voor de International Internet Preservation Consortium (IIPC) en de Expertgroep Webarchivering binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), waar hij ook sinds 2016 projectleider is binnen het domein Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Maurits van der Graaf
Pleiade Management & Consultancy
Maurits voert uiteenlopende onderzoek- en adviesopdrachten uit in de informatievoorziening, wetenschap, onderwijs en in de culturele sector. Ten behoeve van Beeld en Geluid deed hij enkele onderzoeken m.b.t. Academia en voerde hij het onderzoek uit voor de TrendMonitor 2016.

Marijn Huijbregts
Spraaklab

Bram Loogman
Jan Bot / Filmmaker
Bram Loogman heeft meer dan tien jaar ervaring met het maken van films en het ontwikkelen van software, vaak in combinatie. Op zijn naam staan installaties, performances, tentoonstellingen, experimentele films, muziekvideo’s en webprojecten. Hij is de schepper van de Quinten trilogie, een existentiële exploratie van de fluïde grenzen tussen geheugen en moderne technologie. Hij is ook de maker van REVOLVE, een interactieve 360° ervaring geïnspireerd door de Gurdijeff dansmeditaties, die werd geproduceerd door ARTE France, NFB en IDFA Doclab.

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Beeld en Geluid
Eppo is van oorsprong programmamaker. De laatste jaren heeft hij gewerkt aan zijn “maatschappelijke ding”, nl de impact van digitalisering met name op het gebied van informatievoorziening met als missie de modernste bibliotheek ter wereld te bouwen, wat hij in 2008 met DOK in Delft voor elkaar kreeg. Eppo werd daarna directeur van de CPNB, de stichting die verantwoordelijk is voor onder meer de Kinderboekenweek, de Boekenweek en Nederland leest. Sinds begin dit jaar is Eppo directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Tevens is Eppo voorzitter van de denktank “vermaatschappelijking van analytics”, kortweg hoe als maatschappij om te gaan met Big Data.

Ivo Noorlander
EYE Filmmuseum
Ivo Noorlander beheert de ingestworkflow voor digital born materiaal bij het Eye Filmmuseum. Tevens is hij filmproducent bij Volt Films.

Pablo Núñez Palma
Jan Bot / Filmmaker
Pablo Núñez Palma is een in Amsterdam gevestigde Chileens-Nederlandse filmmaker. Hij co-regisseerde de experimentele speelfilm Manuel de Ribera, die in 2010 zijn internationale première beleefde tijdens IFFR en de prijs voor de beste Chileense film won tijdens het Filmfestival van Santiago. Núñez was op diverse niveaus betrokken bij de ontwikkeling van audiovisuele projecten in Chili, zoals het documentaire webplatform MAFI.tv, dat werd gelanceerd tijdens het Doclab Academy programma van IDFA. In Nederland deed Pablo een master aan de Nederlandse Filmacademie. Aanvankelijk experimenteerde hij met het maken van film op basis van archiefbeelden voor het web. Jan Bot sluit hier direct op aan.

Christian Olesen
UvA
Christian heeft een PhD in Media Studies en is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verbonden aan het NWO CLARIAH-project, waar hij onder meer werkt aan de Mediasuite en het onderzoeksproject MIMEHIST: Annotating EYE’s Jean Desmet Collection. Tevens is Christian researcher-in-residence bij EYE Filmmuseum. In het verleden volgde Christian de MA Preservation and Presentation of the Moving Image aan de UvA en studeerde hij film geschiedenis en theorie aan de universiteiten in Kopenhagen en Bologne.

Johan Oomen
Beeld en Geluid
Johan is manager van de afdeling Kennis en Innovatie (K&I) initieert, stimuleert en faciliteert onderzoek en innovatie bij Beeld en Geluid. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Web en Media onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit, is hij bestuurslid van CLICKNL, het innovatienetwerk van de creatieve industrie en van het pan-Europese erfgoed initiatief Europeana. Johan heeft aan de wieg gestaan van EUscreen, Europeana Sounds en Open Cultuur Data; expert communities die werken aan de online beschikbaarstelling van digitaal erfgoed. Hij heeft Media en Cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gewerkt bij RTL Nederland en bij de British Universities Film and Video Council.

Harry Romijn
Groninger Archieven
Harry is adjunct-directeur van de RHC Groninger Archieven en conservator van het Gronings Audiovisueel Archief (GAVA). Na het afronden van zijn studie moderne geschiedenis in 1992 werd hij conservator van het GAVA, één van de eerste regionale audiovisuele archieven in Nederland. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandse Raad van Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA) en voorzitter van de AVA_Net Domeinraad.

Rosa van Santen
Beeld en Geluid
Als Coördinator Kennisfunctie is Rosa verantwoordelijk voor het kennisbeleid en de kennisinfrastructuur van Beeld en Geluid en de coördinatie van interne en externe kennisuitwisseling op het gebied van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Ze houdt zich vanuit die rol bezig met de knooppuntfunctie van Beeld en Geluid binnen Netwerk Digitaal Erfgoed, en het op AV/media-erfgoedprofessionals gerichte netwerk AVA_Net.

Jean-Pierre Sens
Picturae

Rachel Somers Miles
LIMA
Rachel (CA/NL) is onderzoeker en projectleider bij LIMA. Ze werkt onder meer aan het Future Proof project, waarbij het documenteren en preserveren van born digital interactieve installaties centraal staat. Voor het Art Host project ontwikkelde ze een online tool om born digital kunstenaars te helpen met het documenteren van hun werk. Namens Beeld en Geluid is Rachel tevens coördinator van de internationale AV Think Tank. Daarnaast werkt ze met tal van kunstenaars en schrijvers in de kunst- en digitale cultuursector.

Jetse Sprey
Versteeg Wigman Sprey Advocaten
Jetse is medeoprichter van Versteeg Wigman Sprey Advocaten. Jetse, bèta van huis uit, studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een postdoctorale opleiding aan de Grotius Academie over ICT recht. Hij werkt veel met innovatieve partijen. Hij is onder meer toezichthouder bij Het Nieuwe Instituut en geeft vaak trainingen en lezingen.

Jetse Sprey over de AVG: “Persoonlijke data zijn de ruggengraat van iedere organisatie. Bij archiefinstellingen zijn dat de data van de mensen van wie de gegevens worden gearchiveerd. En ook die van bezoekers en klanten. De AVG bepaalt wat een instelling daarmee kan. Het kennen van je eigen beweegruimte is belangrijk en daarmee kennis van de regels ook.”


Frédérique Urlings
Stichting Heineken Foundation
Frédérique studeerde Theater-, Film, en Televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Preservation & Presentation of the Moving Image aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte ze voor het International Film Festival Rotterdam, EYE Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2008 is ze ook werkzaam bij de Stichting Heineken Collection waar het historisch erfgoed van Heineken en aanverwante merken beheerd wordt. Frédérique is verantwoordelijk voor het audiovisuele deel van de collectie.

Tim den Uyl
VicarVision
Tim den Uyl is CEO van het Amsterdamse computer vision bedrijf VicarVision. Na zijn studie Technical Artificial Intelligence in Utrecht is Tim bij VicarVision aan de slag gegaan als computer vision engineer. Hij werkte daar onder andere aan het automatisch herkennen van emoties en action units voor VicarVision’s hoofdproduct FaceReader, en droeg bij aan verschillende publicaties op het gebied van gezichtsherkenning. Als CEO van VicarVision zet Tim zich in om emotie- en gezichtsherkenning toe te passen in diverse gebieden zoals robotica, marketing, entertainment, retail en beveiliging.

Maaike Verberk
DEN
Maaike Verberk is algemeen directeur bij DEN, de kennispartner voor cultuur & digitalisering. Daarvoor heeft Maaike Verberk diverse managementfuncties bekleed in de culturele sector. Ze was voorheen onder meer zakelijk leider bij Toneelgroep Amsterdam, STRP en MU in Eindhoven. Bij deze twee culturele instellingen worden kunst en technologie in samenhang getoond en bevraagd. Maaike Verberk is lid geweest van de adviescommissie podiumkunsten bij de Raad voor Cultuur en is momenteel lid van de adviescommissie van het Brabant C Fonds.

Martijn van der Vliet
Beeld en Geluid
Martijn is media manager op de afdeling instroom van Beeld en Geluid. Hier werkt Martijn onder andere aan het archiveren van webvideo, websites en games. Bij het archiveren van deze relatief nieuwe media is hij verantwoordelijk voor het gehele proces vanaf het eerste contact met de maker tot aan de instroom van de digitale files in het archief. Daarnaast is hij ook betrokken bij de vernieuwingstraject van het museum van Beeld en Geluid.

Tijdens de pauzes kun je in een ontspannen bioscoop setting genieten van de parels die jullie zelf meenemen. Heb je een bijzonder fragment in de collectie wat je graag wil delen, laat het ons weten en vul hieronder het formulier in.

Fragmenten Open Doek - AVA_Net Symposium 21 juni a.s.
Laat je eigen filmmateriaal Fast Forward digitaliseren!
Na de keuzesessie 1B “digitaliseren in actie” is er de mogelijkheid om Fast Forward in actie te zien. Hiervoor kunt u eigen filmmateriaal meenemen om versneld te laten digitaliseren tijdens een demonstratie. Let op: de capaciteit is beperkt.

Voorwaarden ‘FFW in actie’ demonstraties:

  • deelnemers met meegebrachte films hebben voorrang, vol is vol
  • 16 mm film van max. 20 min
  • geen films met sept-opt geluid
  • de FFW tafel wordt bediend door een operator van Beeld en Geluid

Aanmelden voor de demonstratie kan tijdens het symposium bij de registratiebalie.
Vragen? Neem contact op met ons via info@avanet.nl.


Rondleidingen
Na het succes van vorig jaar, zitten de rondleidingen dit jaar weer in het programma! Neem een kijkje in de keuken van Beeld en Geluid. Er staan twee opties op het menu: 1. loop langs de digitaliseringsstraat en leer meer over filmscanning of 2. maak kennis met de tape robot en leer alles over digitale opslag. Beide rondleidingen worden tweemaal gegeven, op de volgende tijdstippen:

13:15 – 13:45 uur
13:45 – 14:15 uur