Hieronder vind je tips over het hoe en waarom van subsidieaanvragen, daarnaast biedt het een overzicht van actuele subsidiemogelijkheden voor digitalisering van cultureel erfgoed. Met dit overzicht wil DEN cultuur- en erfgoedinstellingen helpen snel de weg te vinden naar geschikte fondsen voor digitalisering en vernieuwing van diensten in Nederland en Europa.

Waarom en wanneer vraag je subsidie aan?
In eerste instantie vereist een digitaliseringproject structurele investeringen van je instelling zelf. Daarnaast is het mogelijk stimuleringssubsidies voor publieksgerichte digitaliseringsprojecten aan te vragen bij fondsen. De conceptfase van het project is daarvoor het meest geschikte moment, nadat in de initiatieffase de haalbaarheid van subsidies al is onderzocht. Wanneer de contouren van het project duidelijk zijn, kun je contact opnemen met fondsen om het project aan te melden en horen of en voor welke subsidies het in aanmerking komt.

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitalisering
Op zoek naar subsidiemogelijkheden voor je digitaliseringproject? DEN houdt een overzicht bij van de belangrijkste subsidieregelingen en fondsen die aanvragen accepteren op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed. Het overzicht geeft beknopte beschrijvingen die grotendeels ontleend zijn aan de websites van de fondsen en regelingen.

Het overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt. Het overzicht streeft geen compleetheid na, je kunt geen rechten ontlenen aan de hier gepresenteerde informatie. Lees meer achtergrondinformatie over de Subsidiewijzer.

Landelijke subsidieregelingen van (of ondersteund door) de overheid

 • Mondriaan Fonds
 • Metamorfoze
 • NWO: Creatieve Industrie – Kennis Innovatie Mapping
 • Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed 2017-2020
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Deelregeling Digitale cultuur
 • Filmfonds
 • DANS: Subsidie kleine dataprojecten

Landelijke subsidiemogelijkheden

 • BankGiro Loterij
 • BPD Cultuurfonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • VSB fonds
 • GO Fonds
 • Hendrik Muller Fonds

Provinciale en lokale subsidiemogelijkheden

 • Provincie Groningen Cultuurperiode 2017-2020
 • BNG Cultuurfonds
 • Elisabeth Strouven Fonds
 • Fonds 1818 tot nut van het algemeen
 • Stichting Bevordering van Volkskracht
 • Stichting Elise Mathilde
 • K.F. Hein Fonds
 • Overige provinciale subsidieregelingen

Europese fondsen

 • Creative Europe 2014 – 2020
 • Horizon 2020
 • INTERREG
 • Europe for Citizens
 • Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

Andere financieringsvormen

 • Fonds Cultuur+Financiering
 • Fonds Kwadraat
 • Platform Voordekunst

Websites met meer informatie over fondsenwerving

 • Algemene informatie
 • Subsidiewijzers
 • Startpagina’s

 

Deel dit nieuwsbericht