Op het AVA_Net Symposium 2017 zijn de AVA_Net Experts gepresenteerd: een netwerk van ruim 30 professionals die werkzaam zijn bij AV-beherende instellingen en als regionaal aanspreekpunt en kennishub hun expertise delen.

Geïnspireerd op het Local Preservation Network van de British Library heeft de AVA_Net Domeinraad ook in Nederland een expertisenetwerk opgezet om regionale en inhoudelijke kennisdeling tussen AV-beherende instellingen te bevorderen. Niet alleen tussen archieven, maar tussen alle instellingen waar AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld.

Verspreid over Nederland fungeren de experts als aanspreekpunt en lokale/regionale kennishub. De experts werken actief aan het delen en uitwisselen van kennis, en identificeren (kennis)behoeftes in het domein. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel de haalbaarheid van gezamenlijke aanbesteding of uitbesteding van digitalisering onderzocht.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is als landelijk NDE-knooppunt media- en AV-erfgoed penvoerder van AVA_Net en biedt de experts ondersteuning. Twee keer per jaar komen de AVA_Net Experts bij elkaar voor training, kennisuitwisseling en het versterken van het netwerk.

Heeft u vragen over AV-archiveringsonderwerpen of ideeën over mogelijke samenwerking? U vindt de experts, hun expertise en contactgegevens via deze website. Zie hiervoor de pagina AVA_Net Experts en kom in contact met één van de experts!

Deel dit nieuwsbericht