Het Nederlandse Memory of the World Comité van UNESCO stelt met financiële steun van het Ministerie van OCW in 2017 een Wikipedian in Residence (WiR) aan. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden.

Wikipedian
De Wikipedian in Residence zal bewaarinstellingen ondersteunen met het ter beschikking stellen van digitaal materiaal uit hun collecties voor gebruik in Wikipedia. De WiR zal bovendien organisaties helpen bij het inzetten van Wikipedia in hun communicatiebeleid.

Memory of the World
Memory of the World is het UNESCO-programma voor documentair erfgoed. Het steunt UNESCO-Lidstaten bij het bewaren en openbaar maken van dit type erfgoed (handschriften, archiefstukken, foto, film, digitaal materiaal). Memory of the World is vooral bekend door het MoW-Register dat stukken van wereldbelang omvat, zoals uit Nederland het Utrechts Psalter, het dagboek van Anne Frank en de archieven van VOC en WIC.

Zichtbaarheid
Het project Wikipedian in Residence-project wordt ondersteund door Wikimedia Nederland en bouwt voort op ervaringen die onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en het UNESCO Secretariaat in Parijs met Wikipedia gemaakt hebben. Daaruit blijkt dat samenwerking met Wikimedia sterk bijdraagt aan de zichtbaarheid en daarmee het gebruik van erfgoedcollecties internationaal. Met het project sluit het Nederlandse Memory of the World Comité aan bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Netwerk Digitaal Erfgoed
Het project zal in nauwe samenwerking met de beheerders van (genomineerde) MoW collecties worden opgezet. Bij de uitvoering wordt samenwerking gezocht met het Netwerk Digitaal Erfgoed in het algemeen en het zichtbaarheidsproject ‘Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed: Nederlands erfgoed beschikbaar voor gebruik op Wikipedia wereldwijd’.

Kandidaten
Op korte termijn zoekt het Comité geschikte kandidaten, die in de eerste helft van 2017 zo’n drie maanden lang 2 á 3 dagen per week als WiR aan de slag kunnen. Kennis van Wikipedia en de documentair erfgoedwereld zijn belangrijke vereisten, naast een inspirerende instelling. Heb je interesse in de functie van Wikipedian in Residence, neem dan contact op met Vincent Wintermans, Nationale UNESCO Commissie via vwinter@unesco.nl.

Deel dit nieuwsbericht