Media Suite maakt ‘Big Erfgoed Data’ toegankelijk voor onderzoek
Nieuwe online omgeving voor onderzoek met grootschalige multimediale erfgoedcollecties   

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld en Geluid lanceren de Media Suite, een online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. De lancering van de Media Suite vindt plaats op vrijdag 5 april 2019 in Beeld en Geluid te Hilversum. De presentatie is in handen van professor Digital Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, Julia Noordegraaf.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eye Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek stellen op dit moment al delen van hun collecties beschikbaar via de Media Suite. De bedoeling is dat meer instellingen zullen volgen. Tot voor kort waren de collecties van deze erfgoedinstellingen vaak enkel op locatie toegankelijk voor onderzoekers, onder meer vanwege copyright- en privacy redenen. Dankzij de landelijke ICT-infrastructuur die in CLARIAH wordt gebouwd en de Media Suite, zijn de collecties op één centrale ‘virtuele’ plek te bereiken. Onderzoekers kunnen putten uit een grote schat aan multimediale data bestaande uit onder meer radio, televisie, film, oral history, kranten, omroepgidsen, kijk- en luistercijfers, filmposters en foto’s. Hiermee wordt ‘Big Erfgoed Data’ in samenhang toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

Onderzoekers en studenten uit onder meer de geestes- en sociale wetenschappen kunnen met behulp van hun universitaire medewerkers- of studentenaccount inloggen op de Media Suite via mediasuite.clariah.nl. Om hen te ondersteunen bij het werken met deze ‘Big Data’, biedt de Media Suite tools voor het doorzoeken, verkennen en analyseren van de data, het bekijken van mediaobjecten, het browsen door audio en video, het maken van annotaties en visualisaties en het ordenen, bewaren en exporteren van onderzoeksdata.

Wat: Lancering Media Suite, meld je hier aan
Waar: Beeld en Geluid te Hilversum, theaterzaal 1
Tijd: vanaf 11.30 (tijdens CLARIAH Toogdag 2019, aanvang 10:00)
Toegang is gratis

Over Media Suite
De Media Suite is ontwikkeld in nauwe samenwerking met geesteswetenschappers en computerwetenschappers van onder meer de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een state-of-the-art onderzoeksomgeving die gebruik maakt van Artificiële Intelligentie, zoals spraak- en beeldherkenning, om geautomatiseerd collecties te beschrijven en zo fijnmazig zoeken en ‘data science’ mogelijk te maken. De onderzoeksomgeving en de digitale CLARIAH infrastructuur is internationaal gezien zeer vernieuwend en maakt Nederland koploper in de digitale geesteswetenschappen.

Deel dit nieuwsbericht