Digitalisering

Digitalisering is een belangrijke stap in het vastleggen en beschikbaar stellen van analoge audiovisuele collecties, en heeft evidente voordelen. Als archief ben je daardoor beter in staat tot het bewaren van vergankelijke dragers (denk bijvoorbeeld aan videoformaten) en aanbieden van dit unieke erfgoedmateriaal. Door digitale platforms en netwerken kunnen gedigitaliseerde collecties op grote schaal worden verspreid (denk aan Open Beelden, Europeana, Digitale Collectie).

Archiefmasters kunnen in optimale omstandigheden worden bewaard, terwijl het publiek digitale kopieën krijgt voorgeschoteld. Digitale opslag leidt tot een enorme beperking van de benodigde fysieke ruimte, hoewel de oorspronkelijke, analoge master in de meeste gevallen nog wel bewaard blijft. Alle gegevens, ongeacht hun oorsprong, worden op dezelfde manier weggezet. Hierdoor kunnen grote bestanden makkelijker worden georganiseerd en doorzocht.

De gunstige effecten van digitale technologie kunnen niet los worden gezien van een aantal kritische issues: de heterogeniteit van dragers en formats, de schaal van productie en verspreiding en de wijze waarop materialen gewaardeerd moeten worden. Minstens zo kritisch zijn de dynamische levenscycli van digitale files en hun duurzaamheid. De grote afhankelijkheid van de technologie vormt misschien wel het sluitstuk. Het functioneren van av-archieven hangt door digitalisering af van IT-technologie en technologische kennis. Het gaat daarbij om kennis over de digitale collecties zelf (i.c. kennis van formats en dragers, migratie, en duurzaamheid) en kennis over het beheersen en reguleren van de digitale content in systemen (i.c. kennis over content management). Meer hierover vind je bij het kennisthema Preservering.

Kennisbronnen

In de kennisbank vind je verschillende informatieve bronnen zoals Digitising Video for Long-Term Preservation: An RFP Guide and Template (2013), een document bedoeld om je stap voor stap door het proces van het indienen van een Request for Proposals (RFP) te gidsen, voor het overzetten van analoge video – specifiek VHS – naar digitale dragers voor conservering.

Op de website van het Kenniscentrum Digitaal Erfgoed (DEN) vindt u DE BASIS, een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed. In DE BASIS voor vervaardiging van audiomateriaal zijn de minimumeisen vastgelegd voor het maken van een digitale kopie van audiodragers.
In DE BASIS voor vervaardiging van videomateriaal zijn de minimumeisen vastgelegd voor het maken van een digitale kopie van videodragers.

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) schreef diverse eindrapporten met lessons learned van digitaliseringsprojecten van verschillende dragertypen (2016-2017): https://viaa.be/nl/rapporten

Memoriav, de vereniging voor het behoud van het audiovisuele erfgoed van Zwitserland, schreef aanbevelingen voor het omgaan met digitale data van audiovisuele aard (2016). Het document geeft adviezen over digitaliseren en digitaal archiveren. De aanbevelingen geven een eerste inleiding op relevante terminologie en een overzicht van de relevante onderwerpen. Ze bevatten ook een algemene evaluatie van de kwaliteit van verschillende videoformaten en hun geschiktheid voor archivering.

In het eindrapport (2015) van het programma Beelden voor de Toekomst leest u over de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen als de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving.

Op het Amateurfilm Platform vindt u zeer toegankelijke beschrijvingen voor het bewaren en digitalisering van film, video en digitale dragers: http://www.amateurfilmplatform.nl/het-behouden-waard/bewaren-en-digitaliseren

Digitaliseren is een kostbare aangelegenheid. Echter, niets doen kan op termijn voor grotere verliezen zorgen. AVPreserve biedt een handige online tool om deze cost of inaction te bereken: https://coi.avpreserve.com/

AVA_Net Experts

Ga naar de AVA_Net Experts-pagina om de experts te filteren op locatie (en kennisthema).