Het Fries Film Archief heeft expertise op alle gebieden van de archivering, catalogisering, viewing, digitalisering en vertoning van historisch film/videomateriaal.

Als coördinator van het archief heb ik niet alle expertise zelf, maar de expertise is hier wel aanwezig. Voor deze expertisegebieden heeft het Fries Film Archief een knooppuntfunctie in Friesland.

Film-, video- en audiocollecties van diverse Friese archieven, musea en historische verenigingen zijn bij ons in beheer.


Expertisegebieden
Digitalisering, Collectie, Gebruikers, Metadata, Presentatie, Preservering, Restauratie, Toegang