De Stichting Heineken Collection beheert sinds 2008 het rijke historisch erfgoed van Heineken NV. Doelstelling is behoud, beheer, acquisitie en presentatie van de diverse verzamelingen fotografie, beeld en geluid, documentatie en archieven, reclamemateriaal, brouw- en bierobjecten en kunst.

De audiovisuele collectie bestaat uit ca. 3000 objecten. (Nitraat)film, verschillende soorten tapes en digital born materiaal worden bewaard in onze eigen depots in Amsterdam en in die van EYE en NIBG. De collectie behelst voornamelijk historische bedrijfsfilms, interne journaals en reclames, niet alleen van en over Heineken maar ook van aanverwante merken en van promotie van bier in het algemeen.

Het doel is het beheer, behoud, digitalisering, catalogisering en het toegankelijk maken van het av materiaal binnen Heineken wereldwijd en via verschillende outlets zoals de website.


Expertisegebieden
Collectie, Digitalisering, Gebruikers, Metadata, Presentatie, Preservering, Restauratie, Toegang