De nieuwe ENUMERATE Core Survey is online beschikbaar. DEN coördineert dit onderzoek als onderdeel van Europeana. Alle erfgoedinstellingen kunnen deze vragenlijst invullen.

Aan de hand van 37 vragen proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken in Nederland op het gebied van digitalisering, toegang, kosten en duurzaamheid van de digitale erfgoedcollecties. Per instelling willen we één ingevulde vragenlijst om dubbelingen te voorkomen. Je kunt de enquête invullen tot 15 juni.

Maak de vergelijking!

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om instellingen met elkaar te vergelijken en om vragen te beantwoorden als: “Hoe ver is jouw instelling gevorderd met de collectiedigitalisering?”. Probeer het zelf uit: vergelijk de situatie van jouw instelling met de gemiddelde waarden voor alle Nederlandse instellingen of met gelijksoortige instellingen (kunstmusea bijvoorbeeld) in Nederland of Europa.

Over ENUMERATE

Sinds juni 2014 is ENUMERATE onderdeel geworden van Europeana, maar we roepen alle instellingen op om mee te doen, ook wanneer je collecties niet aan Europeana gekoppeld zijn. Bij de vorige edities deden ongeveer 150 Nederlandse instellingen mee. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de diverse publicaties, zoals ENUMERATE/De Digitale Feiten 2013-2014, De Digitale Feiten: trends in erfgoed sinds 2008, De Erfgoedbalans en de Cultuurindex.

Meer informatie:

Deel dit nieuwsbericht