Het conceptprogrammaplan 2019-2020 van het Netwerk Digitaal Erfgoed is nu te downloaden op de website. Graag geven wij het hele netwerk de gelegenheid om kennis te nemen van en te reageren op dit concept. U kunt uw reactie insturen tot 5 oktober. Alle reacties en perspectieven zijn daarbij waardevol: uit alle sectoren, van organisaties groot en klein, uit het hele land. Dit helpt ons om de kwaliteit van het definitieve programma verder te verbeteren.

Bijzondere tijd
De komende twee jaar wordt een bijzondere periode voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het kabinet maakt namelijk extra middelen beschikbaar voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel hiervan wordt toegekend aan het Netwerk Digitaal Erfgoed. De opdracht hierbij is om de “dienstverlening en de inclusiviteit van het netwerk te intensiveren”, met als doel dat met name collecties van kleinere instellingen digitaal beschikbaar komen. Hoe completer het aanbod is, hoe meer Nederlanders erfgoed digitaal kunnen beleven. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed vormt de basis voor het programma.

Ontwikkeling Programmaplan
Het programmaplan dient als subsidieaanvraag voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een schrijfteam met onder andere vertegenwoordigers van sectorale, provinciale en thematische knooppunten heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een conceptversie hiervan. Omdat het plan betrekking heeft op de hele erfgoedsector, vinden wij het belangrijk om dit te delen met alle professionals en organisaties in het veld.

 

 

Deel dit nieuwsbericht