In 2020 nemen de FRAME onsite trainingssessies de vorm aan van een digitale trainingssessie, georganiseerd in twee delen: van 24 tot 26 november en van 1 tot 3 december.

De FRAME-opleiding past zich aan aan de recente periode die we hebben meegemaakt, en probeert een antwoord te geven op de volgende vraag: hoe kunnen audiovisuele archivarissen voorbereid zijn op uitzonderlijke gebeurtenissen, hoe kunnen ze risico’s voorkomen, wat gebeurt er na een ramp en hoe kunnen ze hiermee omgaan?

De gebruikelijke thema’s van FRAME, waarbij archiefmanagement centraal staat, komen aan bod via online lezingen. Deze presentaties worden aangevuld met projecten die door Europese en internationale erfgoedinstellingen zijn uitgevoerd en verband houden met bepaalde crisissituaties (pandemie, overstromingen, branden, hacken, oorlogen…).

De cursussen worden gegeven via virtuele klaslokalen op een speciaal online platform.

Lees verder en meld je aan.