COVID-19: a driver for change in access to audiovisual heritage collections
7 en 8 oktober 2020

Ongeveer zes maanden zijn verstreken sinds de uitbraak van het coronavirus. De culturele en creatieve sector (CCI) werd gedwongen zich snel aan te passen aan de nieuwe situatie. De meeste discussies en verslagen die tot nu toe over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de culturele en creatieve sector zijn gedeeld, zijn gericht op de negatieve gevolgen. Ondanks het verstorende karakter van de crisis heeft de crisis echter ook geleid tot een versnelde ontwikkeling van bestaande ideeën of de creatie van volledig nieuwe ideeën met betrekking tot online toegang, het auteursrecht en nieuwe creatieve manieren om collecties te gebruiken. De stakeholders van AV-archieven kunnen deze periode zien als een kans om te werken aan het genereren van een positief effect op de lange termijn.

Tijdens deze bijeenkomst delen we onze ervaringen over het onderwerp COVID-19 als aanjager voor verandering in de toegang tot digitale erfgoedcollecties.

Meld je hier aan.