De Archiefdagen krijgen dit jaar een verrassende nieuwe opzet. Het congres is een co-productie van KVAN/BRAIN met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals: Jong Archivarissen, de Stichting Archiefpublicaties, het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) en de Kennisplatforms Informatiehuishouding Overheid, E-depot, Dienstverlening, Professionalisering, Particuliere Archieven, Toezicht, Dienstverlening en Openbaarheid.

Het worden geen dagen om achterover te hangen en te luisteren. We gaan aan het werk; onderzoeken, debatteren, experimenteren, reflecteren, bevragen en bezinnen.

Beide dagen zullen starten met een plenair ochtendprogramma. We programmeren keynote speakers die zorgen dat je de rest van de dag ‘aan staat’ en betrekken je aansluitend in een dynamisch debat over actuele ontwikkelingen in en rond ons werk. De middagen besteden we aan vier of vijf middagvullende interactieve parallelprogramma’s. Ga praktisch aan de slag met de afwegingen voor de keuze van een e-depot, ga in gesprek met een burgerinitiatief over hoe zij hun eigen doen en laten documenteren, ga op zoek je professionele rol in de gedigitaliseeerde en gedataficeerde samenleving, leer preserveren, verken wat er komt kijken bij archiving by design, beproef wat nieuwe wetgeving (AVG, WOO, Who) betekent voor je rol als toezichthouder. Je kiest per middag voor één programma zodat er tijd is om de diepte in te gaan en kennis te verbinden aan toepassing in je eigen werk.

Plaats van handeling is (grotendeels) de Goudse Schouwburg, al diverse malen gelauwerd als het meest gastvrije theater van Nederland. Dat belooft wat! Het diner dansant vindt plaats in de Chocoladefabriek, de thuishaven van het Streekarchief Midden-Holland en de Openbare Bibliotheek.

Meld je nu aan voor de archiefdagen 2019!